GARIS PANDUAN MENGENAI

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK

DI BERNAMA

Kerajaan telah memutuskan bahawa penggunaan media jaringan sosial di Sektor Awam tidak disekat, tetapi perlu dikawal penggunaannya melalui Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU : "Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam" bertarikh 19 November 2009.

Surat arahan tersebut telah menekankan perkara perkara seperti berikut:- PENGGUNAAN MEDIA JARINGAN SOSIAL DI SEKTOR AWAM

 

Semua pengguna dikehendaki mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ( PKPA ) Bil. 1 Tahun 2003 "Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan" : - http://ict.bernama.com/mampu01.pdf

Semua pengguna dikehendaki mematuhi Pekeliling ICT BERNAMA Bil. 1 Tahun 2011 " STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGI PENGGUNAAN MEDIA RANGKAlAN SOSIAL DI PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA (BERNAMA) "

Slia Rujuk Kepada : - http://ict.bernama.com/bernamaictsop.pdf

 

BERITA BULANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI


Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)


- Salinan DKICT KKMM

- Maklumat Dasar Keselamatan ICT

- Borang Pendaftaran & Penamatan Akaun Pengguna

Borang Permohonan Emel BERNAMA - http://ict.bernama.com/borangemel.pdf

Borang Permohonan akses media sosial Internet waktu pejabat -http://ict.bernama.com/boranginternet.pdf


 
 
 

©2016 BERNAMA. All Rights Reserved.Disclaimer | Privacy Policy| Security Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.
Best viewed in Firefox 8.0 & Internet Explorer 8.0 with 1024 x 768 resolution